Barion Pixel

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az
Objektív Fényképészeti kkt
1152 Budapest, Rákos út 86.
adószáma: 29354047-1-42
cégjegyzékszáma: Cg. 01-03-023753
mint szolgáltató (“Szolgáltató”)
által üzemeltetett fenykepesz.eu webáruház
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Objektív Fényképészeti kkt
A szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Rákos út 86.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: objektivfotostudio@gmail.com
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-03-023753
Adószáma: 29354047-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszámai: +36309428553

A tárhely-szolgáltató adatai: Linode LLC
249 Arch Street
Philadelphia, Pennsylvania 19106 linode.com

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Az általunk készített fényképek szerzői jog alatt állnak. Az általunk végzett szolgáltatások ellenértéke nem tartalmazza a szerzői jog átruházását. Az általunk készült képeket jogunkban áll megtartani, illetve annak használatát digitális vagy papírképen darabáron értékesíteni. A szolgáltatáscsomagokban szereplő fizetett választott képeken kívüli további képeket is csak díjazás ellenében adunk át úgy, hogy szerzői jogunkat azok fölött fenntartjuk.
Adatkezelési szabályok
Adatkezelési szabályzatunk a fenykepesz.eu/at oldalon található.

A vásárolható szolgáltatásokról
A webshopban található szolgáltatások mind online, mind személyesen is megvásárolhatóak. A weboldalon lévő összes szolgáltatás ára fel van tüntetve. Ezek az árak bruttó árak, ezeket kell kifizetni. Nem rakódik rá plusz áfatartalom, cégünk alanyi adómentes kisadózó vállalkozás.
A webshopban cégünk részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
A rendelés menete: A webáruházban lévő megvásárolható szolgáltatásokat megtekintés után meg lehet vásárolni. Értelemszerűen vásárlói kosár nyomásával az egy külön felületen, egy vásárlói kosárban jelenik meg. A vásárlói kosár üríthető, illetve módosítható. A végleges vásárlást külön gombbal lehet elindítani. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) jól láthatóan a vevő rendelkezésére áll.

Fizetési lehetőségek

Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Készpénzfizetés:
A webáruház üzemeltetőjének, az Objektív Fényképészeti kkt székhelyén történő utólagos készpénzzel való fizetés lehetséges. /1152 Budapest, Rákos út 86. nyitvatartás: h-p:10.00-17.30/
A készpénzfizetés és bankkártyás fizetés választható lehetőségként fel van tüntetve.
Szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása maximum 24 óra alatt megtörténik.

Szállítás
A webshopban lévő termékek digitálisan kerülnek kiszállításra, tehát fizikai szállítás nincs. Vagy pedig megfogható formában személyesen vehető át a vásárolt termék. Szolgáltató postai szállítással csak egyéni megállapodás esetén foglalkozik.

Teljesítési határidő
Bankkártyás fizetés esetén, melyek a Barion rendszeren keresztül valósulnak meg, a teljesítési határidő azonnali.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
A vásárló az elállási jogát a megrendelést követően a termék megérkezésének az idejéig is gyakorolhatja. Elállás esetén az eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a weboldalon rendelt szolgáltatásokra abban az esetben vonatkozik, ha azok teljesítésére nem került sor. A teljesített szolgáltatás költsége már nem téríthető vissza. Elállási minta az ÁSZF alján található.

.Garancia, jótállás
Szolgáltatásainkra 3 hónap garanciát vállalunk. Papírképek reklamálásánál azokat újra kidolgozzuk, sérült fájlokat pótolunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Rákos út 86. Szolgáltató állandó nyitvatartással rendelkezik, ez h-p: 10.00-17.30 közötti idő.
Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pestmegyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2019.11.15.

Elállási nyilatkozat (MINTA)
Alulírott, ___________________ ez úton nyilatkozom, hogy a ______________ megrendelésszámú, ____________-_____-_____-én a webáruházban vásárolt ____________________terméket nem kérem, illetve annak megérkezése után visszaküldöm, vásárlási szándékomtól ez úton elállok.

Értesítési telefonszámom: _____________________

Kelt, dátum, aláírás.